Ngoc Tai

Ngoc Tai

Phan Ngọc Tài - Head of Marketing Team. Từng tham gia rất nhều hoạt động về sinh viên, xã hội.

Page 1 of 3 123