Tuấn Cơm

Tuấn Cơm

Tuấn Cơm - Founder logisticsclub.vn. Hiện đang hoạt động trong ban Marketing & Website Câu lạc bộ UTlogs. Là một Freelancer có niềm yêu thích về logistics, marketing, công nghệ, viết blog,... và ngồi quán cà phê.

Page 1 of 4 124