UTLogs Club

[ux_slider]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”250px” height__md=”383px” slide_effect=”zoom-in” bg=”369″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” link=”https://www.facebook.com/utlogsclub/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Trang kiến thức chuyên ngành Logistics và Supply Chain


Dành cho các bạn sinh viên và những ai yêu thích, muốn tìm hiểu về Logistics và Supply Chain…

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”250px” height__md=”380px” slide_effect=”zoom-in” bg=”105″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.64)” parallax=”7″ link=”https://www.facebook.com/utlogsclub/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Cập nhật – Chuyên nghiệp – chính xác


Chúng tôi luôn có gắng mang lại những thông tin cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất về ngành Logistics và Supply Chain, những bài viết mang tính học thuật và thông tin tuyển dụng của các đối tác…

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”250px” height__md=”380px” slide_effect=”zoom-in” bg=”1723″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.64)” parallax=”7″ link=”https://www.facebook.com/utlogsclub/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Hãy liên hệ với chúng tôi


Follow fanpage của chúng tôi để được liên tục cập nhật những thông tin cũng như bài viết thú vị về ngành Logistics và Supply Chain!

[button text=”CHAT NGAY” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ icon=”icon-facebook” icon_pos=”left” link=”https://www.facebook.com/utlogsclub/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[title text=”BÀI VIẾT MỚI” tag_name=”h2″ color=”rgb(20, 73, 104)” size=”85″]

[blog_posts style=”push” col_spacing=”small” columns=”2″ columns__sm=”1″ columns__md=”1″ depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” slider_bullets=”true” auto_slide=”3000″ cat=”111,115,114,113″ posts=”6″ show_date=”text” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ show_category=”text” comments=”false” image_height=”56.25%” text_align=”left” text_size=”large” text_bg=”rgba(0, 118, 179, 0.67)” text_color=”dark”]

[gap]

[title text=”KIẾN THỨC TỰ HỌC” tag_name=”h2″ color=”rgb(255, 86, 0)” size=”85″]

[blog_posts style=”push” type=”row” columns=”3″ depth=”1″ cat=”1,111,112,110,113″ posts=”6″ title_size=”large” show_date=”text” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ show_category=”text” comments=”false” image_size=”original” text_align=”left” text_bg=”rgba(2, 32, 48, 0.72)” text_color=”dark”]

[title text=”TIÊU ĐIỂM” tag_name=”h2″ color=”rgb(80, 161, 21)” size=”90″]

[ux_banner_grid spacing=”xsmall” height=”423″ height__sm=”200″]

[col_grid animate=”fadeInDown”]

[ux_banner height=”500px” bg=”2129″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

LOGISTICS

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-2″ animate=”fadeInUp”]

[ux_banner height=”500px” bg=”1625″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.65)” link=”https://utlogsclub.com/category/supply-chain/”]

[text_box width__sm=”100″ scale__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

SUPPLY CHAIN

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-2″ animate=”fadeInUp”]

[ux_banner height=”500px” bg=”353″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.65)” link=”https://utlogsclub.com/category/e-commerce/”]

[text_box width__sm=”100″ scale__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

E-COMMERCE

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-2″ animate=”fadeInUp”]

[ux_banner height=”500px” bg=”1535″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.56)” link=”https://utlogsclub.com/tin-tuyen-dung/”]

[text_box width__sm=”100″ scale__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

TECHNOLOGY

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[gap height=”19px”]

[title text=”VIDEO” tag_name=”h2″ color=”rgb(20, 73, 104)”]

[row col_style=”divided” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center” color=”light”]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=vFFrI596X9I&t=3s”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”true” align=”center”]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=pb1WsYsZ0VA”]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=Ml7S1jm_A7I”]

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” h_align=”center”]

[/row]
[gap height=”20px”]

[title text=”GÓC ĐỘC GIẢ” tag_name=”h2″ color=”rgb(86, 34, 187)” size=”90″]

[blog_posts style=”shade” width=”full-width” col_spacing=”collapse” auto_slide=”3000″ posts=”6″ title_style=”uppercase” show_date=”text” excerpt_length=”20″ show_category=”text” comments=”false” image_height=”56.25%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.45)” image_hover=”zoom” text_size=”small”]

[gap height=”19px”]